WE LIVE ON A PLANET - THE BYBLIOMOEBIC (Performance-laboratorie) af Stefan Bakmand

dato - 5. maj til 27. maj

Fernisering - 5. maj 15:00 til 17:00

Stefan Bakmand

Stefan Bakmand (født 1988) fra Aarhus, arbejder med kroppen og med den kropslige kontakt med materiale på et primitivt, ekspressivt plan.

Hans kunst er tegning og skrift ud i afgreninger som bøger, oplæsninger, lyd, installationer, performances og handlinger, som behandler en interesse i shamanisme, okkultisme og filosofi.

Stefan Bakmand er uddannet ved Det Jyske Kunstakademi, hvorfra han har været på udveksling på skolen Ashkal Alwan i Beirut. Han har deltaget på TEKST(UR) workshop om 3D print og tekst, samt Kreativ Kunst- og Litteraturkritik, og har udstillet på bl.a. Kunsthal Aarhus, Aarhus Artspace, Art Copenhagen, C4projects København og Museum of Immortality i Beirut.

CV

I maj kan man opleve kunstneren Stefan Bakmand i Kunsthal vARTe. Hans kunstneriske praksis består af tegninger, tekst, kollager, bøger, lyd og performances, der tager udgangspunkt i projektet Det Bybliomøbiske. Det Bybliomøbiske er en kunstnerisk forskning i bevidsthedstilstande ud fra undersøgelser i shamanisme og okkultisme.

Stefan Bakmand er interesseret i udvidede bevidsthedstilstande gennem undersøgelser af mennesker igennem historien, og deres egen måde at bruge substanser til at opnå transcendens og ekstase på. Gennem denne udvidede bevidsthed ser han på, hvordan vi mennesker oplever at være i et virtuelt rum af naturens sprog, for ren skaben og kreativitet, genforhandlende vores ego, og udforsker de uendelige muligheder for selvet - hvad vi kan være. At bruge naturen som vejleder i kosmos, og kunsten som vejen derhen.

Det er en undersøgelse af kunstens forbindelse med shamanisme og okkultisme, i en genoptagelse og videreførelse af dadaistiske og surrealistiske potentialer og metoder.

Stefan Bakmands praksis er en form for kunstnerværkstedets performativitet. Det handler om at udstille sin kunstneriske praksis og dets laboratorium for kunstnerisk forskning og proces. Kunstneren er altid tilstede, ”arbejdende” på sin kunst, i dialog med de besøgende, stillende spørgsmålstegn til, hvad relevans kunstobjekter har som ting og varer, overfor de processer, valg og handlinger, der findes i kunstnerens ”billed-gøren” i værkstedet.

Og her er kunstneren ikke kun en producent af objekter, men en producent af nye tankemønstre, bevægelser og ideer, uden det resultatorienterende og målbevidste. Der skabes et rum, hvor tingene kan flyde ind i hinanden i konstant transformation, ind i en psykedelisk magisk tilstand, hvor kunstneren kan blive som shamanen, en seer af visioner om fremtiden, om muligheden, bag horisonten. For at skabe fri idiosynkratisk kosmogoni.

 

Det Bybliomøbiske er en neologisme af ordene bybliot (papyrusrulle) og amøbe (en organisme som kan ændre sin form), og står for kunstneren som et ord, der repræsenterer vores sprogs forhold til bevidstheden og virkeligheden på et mikroskopisk plan. Det Bybliomøbiske er et sted i urstoffet, en oprindelse, hvor sproget kommer fra det store kosmiske billede. Det er et sted vi tager hen når vi graver, så dybt vi kan, ned i sprogets mekanismer i søgen efter sandhed. Når vi tatoverer vores bevidsthedsaktiviteter ud på et materiale, ud i et rum - når vi udtrykker os og testamenterer at vi eksisterer. En sproglig mikroskopisk undersøgelse; et laboratorium for partikulær bogfænomenologi.