DIE KONSTANTE VERWEHUNG af Viktor-Emil Dupont Billund

dato - 2. september til 30. september

Fernisering - 2. september 15:00 til 30. september 17:00

Viktor-Emil Dupont Billund

Viktor-Emil Dupont Billund (f. 1989) er dimitteret fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, med en MFA fra Billedhuggerskolen under professor Martin Erik Andersen. Han har BFA fra Afdelingen for Tidsbaserede Medier. I 2016 tog han et udvekslingssemester på Central Academy of Fine Arts i Beijing. Derudover har han deltaget i ophold på Dagshøjskolen VERA og på Den Europæiske Filmhøjskole. Kunstneren har udstillet på Videokunst-filmfestivalen FOKUS i 2016, hvor han modtog prisen i Open-call udstillingen med sit værk ”Renenerated national narrative”. Han har haft en soloudstilling i Projektrum VERA og Projektrum Q i København, samt udstillet sammen med Peter Skovgaard Andersen i udstillingssalen Fredericia. I samarbejde med Peter Skovgaard Andersen har Viktor-Emil Dupont Billund desuden fået udgivet bogen ”Anden Del”.

Med udstillingen Die konstante Verwehung ønsker Viktor-Emil Dupont Billund at udfordre forholdene mellem hukommelse, historie og materialitet med et særligt fokus på Vestkystens geografiske og historiske forhold, som bl.a. materialiserer sig i de flygtige sandklitter og atlantvoldens tilbageværende (synlige) bunkere.

Ved hjælp at afstøbningsprocesser, lydoptagelser med supernyrer-mikrofoner, videooptagelser og 3D-scanninger, vil kunstneren forsøge at nedbryde vores traditionelle barrierer mellem fortid, nutid og fremtid, steder og konstruktioner - fysiske såvel som immaterielle.

  • Hvordan kan de mange bunkere langs kysten ses som både ‘optagere’ og ‘projektører’ af fortællinger og identiteter?
  • Kan vi på både bunkere og klitter se forskellige temporaliteter af, hvordan sandet (trods modstræbelser) konstant flygter?
  • Er flygtighed og fastlåsthed i virkeligheden to forståelser af samme oplevelse?

Igennem beton- og gipsafstøbninger, 3D-modeller, lydoptagelser og video, skabt specifikt til udstillingen, vil Viktor-Emil Dupont Billund forsøge at omformulere og materialisere sådanne spørgsmål og udfordre vores lineære forståelse af historie, vores fastlåsthed af lokaliteter, og hvordan materialer er håndgribelige og synlige størrelser.
Atlantvoldens bunkere og naturen omkring dem vil være udstillingens omdrejningspunkt, og vil blive repræsenteret i form af betonrelieffer af strandsandets formationer og gipsafstøbninger af uddrag af bunkernes overflader.

I løbet af udstillingsperioden vil kunstneren give en artist talk, hvor tidligere værker og de nye værker sammenflettes og udforskes yderligere. Yderligere information herom vil kunne ses på www.varte.dk

Viktor-Emil Dupont Billund har tidligere arbejdet med forholdene mellem hukommelse, kollektiv selvforståelse og objekter / konstruktioner i det offentlige rum. Her beskæftigede han sig med sin fødeby Fredericias nyere historie og udvikling - fra industriby til i dag.